Öğrenci

​Erasmus ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki link'lerde ve bu link'lerin içerisinde bulunan ayrıntılı klavuzlarda ulaşılabilir:


Erasmus Program Koordinatörlüğü

erasmus.istanbulc.edu.tr


Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi
uaik.istanbulc.edu.tr


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Erasmus Anlaşmalı Üniversite Listesi
Stajlar ile ilgili bilgileri ve belgeleri buradan edinebilirsiniz.


       Staj Komisyonu

​Dr. Öğr. Üyesi Fatih KELEŞ (Başkan)
Araş.Gör. Mehmet Yavuz YAĞCI (Üye)  [Müracat için: Pazartesi 14:00 - 15:00]
Araş.Gör. Halil İbrahim OKUR (Üye)      [Müracat için: Çarşamba 14:00 - 15:00]

Staja Başlarken

 • Öncelikle her öğrenci staja başlamadan önce mutlaka yukarıdaki bölümümüz, fakültemiz ve üniversitemizle ilgili kuralları, uygulama esaslarını ve yönergeleri gözden geçirmelidir. Staj kabulü ancak belirtilen kurallar çerçevesinde olmaktadır. (Ayrıca aklınıza takılan soruların cevaplarını bu dosyalarda bulabilirsiniz..)
 • Staj işlemlerini başlatmak için gerekli belgeler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:
 1. Zorunlu Staj Formu (3 adet, fotoğraflı, asıl) ***bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır***
 2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 adet)
 3. Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi (1’er adet)
 4. Online Staj Bilgi Formunun Doldurulması
 • Bu belgelerin staja başlamadan 30 gün önce staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular kabul edilmeyecek ve staj başlangıcı yapılmayacaktır.

Staj Süresince


 • Stajyer öğrencilerin çalıştıkları yerlerde çalışma katılımlarını denetlemek adına Staj Puantaj Cetveli hazırlamaları gerekmektedir.
 • Staj Puantaj Cetveli (Staj puantaj cetveli çalışılan şirkette her ayın sonunda doldurulup bir sonraki ayın 10’una kadar öğrenci işlerine posta ile veya elden ulaştırılması gereken bir belgedir. Stajda çalışılan günler cetvelde "X" ile işaretlenip şirkette yetkili bir kişiye imzalatılmalı ve kaşelenmelidir. Şirkette staj yapan birden fazla öğrencimiz varsa aynı cetvel kullanılabilir.)
 • Staj sonunda yapılan işlerin ve kazanımların anlatılacağı Staj Defteri/Raporu hazırlanması gerektiğinden staj döneminde günlük veya haftalık notlar tutmanız, daha sonra bu notları raporlarınıza aktarmanız oldukça faydalı olacaktır.
 

Staj Bitiminde


 • Staj bitiminde her öğrenci staj defteri/raporu hazırlamak ve sicil formlarını staj yaptıkları ilgili kuruma onaylatmakla yükümlüdür.
 • Staj Sicil Fişi (Stajyer öğrencinin ilgili kurumdaki staj performansının ve birim şefinin öğrenci hakkında görüşlerinin bulunduğu formdur. Staj bitiminde resimli, şirketten imzalı ve kaşelenmiş bir şekilde bölüm staj komisyonuna Kapalı Zarf içerisinde Staj Defteri/Raporu ile beraber teslim edilmelidir.)
 • Staj Defteri/Raporu (Stajyer öğrencinin staj dönemi boyunca yaptığı işlerin, deneyimlerinin ve bilgilerin bulunduğu defter ya da rapordur. Staj Defterinde/Raporunda yer alan belgeler doldurulup gerekli yerleri imzalanmış ve onaylanmış bir şekilde defter/rapor yazım formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Defter/Rapor çıktıları yine aynı sırada hazırlanıp sıkıştırılmış dosya veya spiral ile ciltlenmeli ve Staj Sicil Formu ile beraber bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.)
 • Staj Defteri/Raporu haftalık olarak hazırlanmalıdır. Haftalık raporlarınızda tüm haftayı özetleyen tüm çalışmalarınızı, aldığınız sonuçları, ekran çıktılarını, yaptığınız işle alakalı teorik bilgileri vb. yazmanız gerekmektedir. (Hafta başına en az 5 sayfa) 
 • Staj Defteri/Raporu öncelikli tercih bilgisayar çıktısı olmakla birlikte, tükenmez veya pilot kalemle düzenli hazırlanmış olanlar kabul edilmektedir. Düzensiz, kurşun kalemle veya formata aykırı biçimde hazırlananlar ise kabul edilmeyecektir.
 • Bölüm staj defter/rapor formatına, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmayan ve onaylanmamış defterler/raporlar geçersiz sayılacaktır. Bunun sonucunda stajyer öğrencinin bulunduğu dönem içerisinde yapmış olduğu staj geçersiz olacaktır.
 • Staj bitiminde staj yerine onaylatılan Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 1 ay içinde Staj Komisyonuna (Halil ya da Davut hocalarınıza) imza karşılığı teslim edilecektir. (Bu sürenin öncesinde veya sonrasında teslim alınmayacaktır)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Atama ve Yürütme Esasları Hakkında;


 Bitirme Projeleri ve dönem süresince teslim edilmesi gereken raporlar için taslak dosyalar ve yazım kuralları ekteki dokümanlarda verilmiştir. 


 • ​Formlar ve Kapak sayfasındaki kırmızı ile işaretlenmiş bilgiler bitirme projesine göre farklılık gösterecek ve değiştirilecek kısımlardır.
 • ​Sırtlık adlı dosya, bitirme projeleri dönem sonunda ciltlenirken kullanılacak sırtlık bilgilerinin nasıl hazırlanacağını göstermektedir.
 • Yazım Kılavuzu dosyası tüm kuralları açıklamalı biçimde içermektedir. Bu dökümanın çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve yazan tüm kurallara uyulması gerekmektedir.
 • Örnek Bitirme Projesi dökümanı ise yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış, içinde kısa bilgiler barındıran bir örnek dökümandır.
 • Bitirme projesi ile ilgili takvim de ekte mevcuttur.
 • Yürütme Esasları ve ilgili form dokümanları güncellenerek 22.07.2016 tarihinde ilan edilmiştir. 


Formlar ve Belgeler:

Bitirme Projesi Atama ve Yürütme Esasları

Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

Bitirme Projesi Kapağı

2018-2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi Takvimi

Form1 Çalışma Konusu Öneri Formu

Form2  Tez Başvuru Formu

Form3 Firma Destekli Çalışma Konusu Öneri Formu

Form4 Proje Teklif Formu

Form5 Bitirme Projesi Görüşme Tutanagı

Örnek Bitirme Projesi

Sırtlık DetayBölümümüz öğrencilerin kullanımı için firmaların sağladığı yazılım ve materyal kaynakları için üyelikler gerçekleştirmektedir. Var olan üyelikleri bu sayfa altından takip edebilirsiniz. 

Microsoft - Imagine: Office ailesi hariç Microsoft firmasının sunduğu tüm yazılım ürünlerini bölümümüze ait olan Microsoft Imagine hesabı altından temin edebilirsiniz. Microsoft Imagine hesaplarınız bölüm sayfasına üye olurken verdiğiniz mail adresi için belli dönemlerde Arş. Gör. Dr. Özgür Can TURNA tarafından açılmaktadır. 

Microoft Office 365: Üniversitemizin Microsoft firmasi ile anlaşmalı olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına sunduğu Microsoft Office 365 ile ilgili bilgi ve kurulum aşamalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

                                            bilgiislem.istanbul.edu.tr/

                                             http://products.office.com/tr-tr/student/office-in-education

                                

Oracle Üyelik Klavuzu 

 

İstanbul Üniversitesi - Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi : AB projeleri, hibe destekleri, güncel çağrılar, başvuru süreçleri ile ilgili gerekli dokümanların bulunduğu üniversitemizin web sayfasıdır.

 


Bölüme gelen iş ve Staj duyuruları artık mail grubu üzerinden ilan edilecektir. Güncel gelen ilanlardan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanarak mail grubuna üye olabilirsiniz.


Bölüm sayfamızda iş-staj ilanınızın yayınlanmasını isterseniz ozcantur [at] istanbul.edu.tr mail adresine kendinizi tanıtarak ilan içeriğinizi gönderebilirsiniz.