Bölümümüz

Bilgisayar Mühendisliği Bilimi, bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ile bu sistemlerin uygulamalarından oluşur. Bilgisayar Mühendisliği Programı, öğrencilere bilgisayar yazılımı ve donanımı ile bilgisayar uygulamaları alanlarında dengeli temel bilgileri verecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere meslek yaşamlarında, hızla değişen bilgisayar teknolojisine uyum sağlayabilecekleri esnek bir ders programı uygulanmaktadır. Bölümüzdeki eğitim, esas olarak temel matematik dersleri, bilgisayar yazılım ve donanım sistemlerinin analizi ve tasarımı ile yapay zeka, yapay sinir ağları, internet teknolojileri gibi uzmanlık konularında yoğunlaşmıştır. İş dünyasına, Veri Tabanı, Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Uygulamaları ile destek verir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kamu sektöründe, Endüstride, Bilgisayar Sistemleri Tasarlayan, Geliştiren, Satan Kuruluşlarda çalışmak isteyen uzmanlar yetiştirmektedir.


    Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Enformasyon ve Ağ Güvenliği, İnternet Programcılığı, İnternet Mühendisliği, Yazılım Tasarımcısı, Sistem Analisti, Uygulama Programcısı, Yazılım Mühendisi, Sistem Programcısı, Bilgisayar Sistem Mühendisi, Endüstriyel veya diğer kontrol sistemleri bilgisayar otomasyonu uzmanı gibi alanlarda çalışmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümün de bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek çağdaş bir mühendislik eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerine, çağdaş üniversitelerin programlarına özdeş programlar uygulayarak onların çağdaş bilgisayar dünyasına entegre olmalarını sağlamaktadır. Bölümümüz mezunları çok yüksek ücretlerle yukarıdaki belirtilen iş sahalarında istihdam edilmektedirler, ayrıca girişimcilik ruhuna sahip bazı mezunlarımız yazılım ve danışmanlık firmaları kurarak bilişim sektörüne hizmet etmektedir. Bölümümüzde iki adet 50'şer mikrobilgisayardan oluşan bilgisayar yazılım laboratuvarları mevcuttur. Bu laboratuvarlar Üniversite Bilgi İşlem Ağı ULAKBİM aracılığı ile Internet'e bağlanmakta olup, bu laboratuvarlar da bölüm dersleri ile ilgili uygulama ve laboratuvar dersleri yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin ödev ve araştırmalarını yapmaları için measi saatleri içinde sürekli açık tutulmaktadır.
 
   Bölümümüzde bir adet donanım laboratuvarı mevcut olup bu laboratuvarda Lojik Devreler deneylerinin yapıldığı 20 adet CADEC Lojik seti, 10 adet Osiloskop ve çeşitli deney elemanları ile Mikroişlemciler deneylerinin yürütüldüğü 20 adet DIGIAC 2000, 80286 işlemci geliştirme deney seti ve deney aparatları bulunmaktadır. Bölümümüzde Türkiye Bilimler Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi tarafından desteklenen daha çok internet teknoljileri ve güvenliği ile analog bilgi işleme sistemlerinin tasarımı ve uygulamalarına yönelik bilimsel projeler lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı da sağlanarak yürütülmektedir.


  6 Kasım 1981 tarihinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Üniversite sistemi yeniden düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak Üniversitemizin Kimya Fakültesi ile Yerbilimleri Fakültesi birleştirilerek 14 bölümlü Mühendislik Fakültesi haline getirildi. 

   Bu 14 bölümden birisi olan bölümümüz 1989 tarihinde Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği adıyla açıldı. Bölümümüz 1989-1990 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1992-1993 öğretim yılında ikili öğrenime başlamış ve 1998 yılında alınan bir karar sonucu ikinci eğitime son verilmiştir. 

   Bölümümüzün ismi, YÖK Yürütme Kurulunun 11/05/1999 tarihli toplantısında görüşülerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunun değişik 43/5 maddesi dikkate alınarak mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunda değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bilgisayar Mühendisliği olarak değiştirildi. 

   1999-2000 eğitim ve öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde % 30 İngilizce zorunlu eğitime geçilmiştir.

Bölümümüzde Akademik ve Eğitim Faaliyetleri Göstermiş Geçmiş Dönem Hocalarımız

 

Prof.Dr. Mithat UYSAL 
Prof.Dr. İlhami YAVUZ
Yard.Doç.Dr. Zeynep ALTAN
Yard.Doç.DR. Şadi EVREN ŞEKER 
Yard.Doç.Dr. Siu Hong Savio TSE 
Prof.Dr. Abdül Halim ZAİM


 
 
 
Desteklerinden dolayı tüm hocalaramıza teşekkür ederiz.